Obec Maršov

Čarodějnice 2016
Čarodějnice 2016
Čarodějnice 2016Čarodějnice 2016
Čarodějnice 2016Čarodějnice 2016

Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají i vyřizování

cestovních dokladů. Co vše je potřeba zařídit při cestování s dětmi? Věděli jste

například, že i děti mohou do členských států Evropské unie a dalších

vybraných evropských zemí cestovat na vlastní občanský průkaz?

 

Cestovní pas i občanský průkaz jsou pro děti levnější

Blíží se čas dovolených a s ním čeká mnohé rodiny cesta k moři či do hor za hranice

České republiky. Pro cestování s dětmi do zahraničí již čtvrtým rokem platí, že i dítě

musí mít vlastní cestovní doklad, jelikož v roce 2012 došlo nařízením Evropské unie

ke zrušení možnosti cestovat na zápis v cestovním dokladu rodiče. Pro rodiče to

ovšem neznamená, že se jim kvůli pořízení cestovního dokladu pro děti dovolená

nějak zásadně prodraží. Cestovní pas pro dítě do 15 let totiž stojí 100 Kč a dobu

platnosti má stanovenou na 5 let.

 

Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci v některých zemích, které byly

dlouhodobě turistickými destinacemi, jako například Egypt nebo Turecko, se dá letos

očekávat nárůst zájmu o cestování po Evropě, a proto jistě potěší možnost cestovat

po většině států Evropy pouze s občanským průkazem. Na ten je nyní možné

vycestovat do zemí Evropské unie a také do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé

Hory, Makedonie, Norska, Srbska, Švýcarska a na Island. Cena za vydání

občanského průkazu pro dítě do 15 let je 50 Kč a doba jeho platnosti 5 let.

Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů

 

O vyřízení cestovního pasu nebo občanského průkazu pro dítě do 15 let žádá

zákonný zástupce, tedy zpravidla rodič, kterému stačí s dítětem zajít na nejbližší

obecní úřad obce s rozšířenou působností. K žádosti, kterou na místě zpracuje

úředník, není nutné přikládat fotografii; úředník pořídí fotografii dítěte přímo na úřadu

při podání žádosti. Při podání žádosti zákonný zástupce předkládá svůj průkaz

totožnosti a rodný list dítěte. V případě, že má dítě vydán již platný občanský průkaz

nebo cestovní doklad, lze tento předložit místo rodného listu.

 

Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo občanského průkazu činí maximálně 30 dnů.

V případě vycestování v kratší lhůtě než 30 dnů je možné požádat o vydání

cestovního pasu ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů; tento úkon je ovšem u dětí

zpoplatněn poplatkem ve výši 2 000 Kč.

 

Bližší informace k vyřizování osobních

dokladů lze nalézt na webu Ministerstva vnitra na adrese: www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.

 

Informací není nikdy dost

V případě, že má dítě cestovat mimo Evropskou unii, doporučujeme se předem

informovat u zastupitelského úřadu daného státu, jaké jsou podmínky vstupu, pobytu

a vycestování s nezletilým dítětem. Je také třeba dát si pozor na to, že některé státy

mimo Evropskou unii mohou vyžadovat určitou minimální dobu platnosti cestovního

dokladu při vstupu na jejich území nebo ukončení pobytu – nejčastěji činí

požadovaná minimální doba platnosti 6 měsíců.

 

Podrobnosti k těmto i dalším podmínkám (např. vízová povinnost) lze zjistit

u zastupitelského úřadu daného státu, popřípadě je lze nalézt na webu Ministerstva

zahraničních věcí www.mzv.cz v sekci „Cestujeme“ a dále v části „Státy a území –

informace na cesty“.

 

Mgr. Jana Vildumetzová

náměstkyně ministra vnitra

 

pro řízení sekce veřejné správy

Hasičská soutěž „Federálův memoriál„ se koná 13. května 2016 od 16 hod. u koupaliště.  

Poplatky za vodu a odpad se budou vybírat v pondělí 23. května 2016 od 15.00 – 17.00 hod. na obecním úřadě.

Svoz nebezpečného odpadu bude ve čtvrtek dopoledne 26. května 2016. Možno připravit u silnice, jedná se o tyto odpady: monočlánky, suché články, autobaterie a pneumatiky z osobních automobilů, televizory, zářivky, léky, ledničky, plechovky od barev.

Každé úterý přijede do Maršova pojízdná prodejna s masem a uzeninou a bude stát v 9:45 hod. u garáže a v 10:00 hod. u obecního úřadu.

Diakonie Broumov nás požádala o sběr vyřazeného ošacení, sběr bude 24. května 2016 dopoledne z čekáren autobusů. Věci prosím uložte v pytlích, taškách nebo krabicích od pondělí 23. května 2016 do čekáren autobusů ( pro případ deště).  

 

Jitka Vítková, strostka obce

Nasadili jsme nové webové stránky, které fungují na moderním redakčním systému Joomla. Tento systém dovoluje spousty nových možností. Stránky jsou zatím kopírovány na nový server a protože přenosové rychlosti jsou pomalejší než jsme čekali, může se stát, že něco nebude fungovat a zobrazí se hláška "Stránka nenalezena". Jedná se především o starší fotogalerie, o tomto problému víme a kopírujeme data na nový server co to jen jde. Děkujeme za strpení a pochopení!