Obec Maršov

Na četnou žádost občanů se zastupitelé rozhodli zakázat v neděli narušovat klid hlučným sekáním apod. Pokud se klid nebude dodržovat, obec bude donucena vydat Směrnici se zákazem a pokutou ve výši 500,- Kč.

Kdo má zájem o odvoz odpadu prostřednictvím popelnic, ať se přihlásí na obecním úřadě.

Osmnáctého června bude potřetí v České republice „Den bez mrtvých na silnicích„ . Jak tento den vznikl? Mezi 11. a 17. květnem 2014 byly v oblasti Chorvatska, Bosny, Srbska a Hercegoviny velké deště. Rozvodnily se řeky a došlo i k sesuvům půdy. Výsledkem bylo – bohužel - 44 mrtvých. Srbsko vyhlásilo třídenní státní smutek. V médiích byly postupně počty mrtvých zveřejňovány. Co by se asi stalo u nás, kdyby byly také při každých nových mrtvých na našich silnicích zveřejňovány tyto a pak i celkové počty mrtvých? To bychom museli zřejmě držet státní smutek celý rok ! To vše jsem si dal, jako šachista, do souvislosti s Bílou nemocí od slavného Karla Čapka. Zde doktor Galén, který dokázal vyléčit předtím nevyléčitelnou Bílou nemoc, si dal pro léčení požadavek pro celý svět, aby jeden den nebyl nikdo zabit. S doktorem Galénem to nedopadlo dobře. Doufám, že budu mít větší štěstí. když chci jen to, aby na silnicích v ČR nezahynul jeden den žádný člověk (18.června 2016 – den před Dnem otců, a to proto, aby se všichni otcové svého svátku dožili). Myslím si, že Karel Čapek by měl z této akce radost. Určitou podobnost s ní má i mezinárodní „Den bez aut„ , který je vždy 22. září. Jak mají řidiči jezdit, to vědí - jen to dodržovat ! (žádný alkohol a drogy - pozornost, ohleduplnost a zodpovědnost – oči na silnici a obě ruce na volant !)

Ing. Zdeněk Joukl (praktický sociolog), předseda pořádající SOR (Společnosti pro ochranu před negativními vlivy reklamy)

www.joukl.cz

Stránka akce Den bez mrtvých na silnicích = www.menenehod.webnode.cz

 

EET

Zveme Vás na veřejné zasedání zastupitelstva, které se bude konat ve čtvrtek 23. 6. 2016 od 19:30 hod. v kulturním domě.

Program:

1/ Zpráva starosty
2/ Rozpočtová změna č. 2/2016
3/ Závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2015
4/ Odvoz odpadu - popelnice
5/ Různé

Poděkování patří paní Pavle Marelové, celé její rodině a všem, kteří pomáhali s přípravou a kostýmy na sobotní výlet pro děti.

Informační seminář na téma ,,Kotlíková dotace,, se bude konat ve středu 22. 6. 2016 od 18:00 hod. ve Rtyni v Podkrkonoší v kině na Rychtě, vstup zdarma.

Na četné dotazy občanů obec zjišťuje informace o možném odvozu odpadu prostřednictvím popelnic, které si budou muset občané zakoupit. Požadavky na odvoz popelnic musí občané nahlásit na obecním úřadě. Cena za odvoz popelnic se bude odvíjet podle počtu zájemců. Kontejner v obci i nadále zůstane.