image
Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Aktuálně z obce > Výsledky dotazníkového šetření 2023

Výsledky dotazníkového šetření 2023Vážení spoluobčané,

ráda bych Vás seznámila s výsledky dotazníkového šetření, ve kterém jste měli možnost vyjádřit svůj názor, připomínky nebo nápady. Termín odevzdání byl 31. 3. 2023.

Dotazník odevzdalo 81 občanů ze 152 (tj. 53 % účast). Obdrželi ho všichni občané s trvalým pobytem nad 15 let. 

Je nutné podotknout, že se vrátilo málo kompletně vyplněných dotazníků – tzn., vyplněné i otevřené otázky. Právě ty, pro nás byly velmi důležité. Dále i v řadě některých zaškrtávacích otázek byla velká absence – u některých třeba i téměř třetina dotazovaných nezaškrtla. Podrobné výsledky.

Vaše projevené názory budou mít vliv na další rozhodování a vývoj obce. Je pro nás cenné vědět, která témata jsou pro Vás důležitá, čemu věnovat pozornost, co je možné vylepšit, které problémy Vás tíží, apod. Budeme se snažit Vám maximálně naslouchat a vyjít vstříc Vašim názorům, myšlenkám a nápadům. 

Děkuji všem, kteří dotazník odevzdali a věnovali mu čas.

Mgr. Monika Sacherová, starostka