image
Drobečková navigace

Úvod > Obec > Územní plán

Územní plán


Územní plán (ÚP) obce Maršov u Úpice byl zpracováván na základě požadavků zastupitelstva obce a v souladu se stanovisky dotčených orgánů státní správy, které byly definovány v Zadání územního plánu obce Maršov u Úpice.

Pořízení územního plánu obce Maršov u Úpice bylo realizováno s finanční podporou Královéhradeckého kraje. Celkové náklady na pořízení Územního plánu: 252.091 Kč, z toho Účelová investiční finanční podpora z rozpočtu Královéhradeckého kraje: 59.000 Kč a z rozpočtu obce Maršov u Úpice: 193.091 Kč.

Hlavními cíli rozvoje území obce, které byli definovány v zadání územního plánu jsou:

  • vytvoření komplexního názoru na urbanistické řešení obce a její části,
  • určení pozemků pro výstavbu rodinných domů,
  • určení pozemků a podmínek pro rozvoj areálů pro zemědělskou výrobu,
  • stanovení podmínek pro rozvoj sportovních a rekreačních zařízení,
  • určení ploch pro veřejně prospěšné stavby.

Územní plán obce vytváří předpoklady pro další rozvoj výstavby rodinných domů v obci. Tento proces hledání optimálního využití území a tvorby územního plánu byl při jeho zpracování a projednávání naprosto transparentní. Na několika zasedáních obecního zastupitelstva bylo na programu, za účasti zpracovatele, projednávaní územního plánu obce.

Územní plán pro obec Maršov u Úpice zpracovala firma TENET, spol. s r.o., architektonický ateliér, Horská 64, 541 01 Trutnov 1.

Územní plán obce Maršov u Úpice byl schválen Zastupiteli dne 22. 12. 2016, Usnesením č. 4.

Datum nabytí účinnosti: 18. 01. 2017

Starostka obce: Jitka Vítková

Veškeré níže uvedené soubory je možné stáhnout ve formátu PDF.